Vi älskar

hästar

20

Ridskolehästar

5

fodringar

per dag

7

timmars hagvistelse varje dag (minst)

Hästhållning

Vi är en liten verksamhet som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och med hästens välbefinnande i fokus.


Vi lägger därför stor vikt vid de sk. fem domänerna dvs. utfodring, fysisk miljö, fysisk hälsa, beteende och mental hälsa. Med dessa fem områden i åtanke vill vi skapa en bättre tillvaro för våra ridskolehästar.


Vi ger en balanserad foderstat, erbjuder en säker och rymlig miljö, ger regelbunden veterinärvård, tandvård och massage. 

Utfodring


Vår strävan är hela tiden ge våra hästar så lång ättid som möjligt. Därför fodrar vi grovfoder fem gånger om dagen. För att hästarna ska må bra under hela året följer vi upp deras foderstater löpande. Utifrån årstider behöver vi anpassa hästarnas olika fodergiva. Grovfoder får vi från en regional foderproducent på Ekerö som producerar  hösilage. Kraftfoder anpassas och ges individuellt beroende på ålder, årstid och hullbedömning.


Fysisk hälsa


Det är viktigt för oss att vi arbetar förebyggande så att hästarna hålls fri från skador och sjukdomar. En del i det förebyggande arbetet är att hålla på våra dagliga rutiner samt återkommande besök av:

  • Veterinär. Vi samarbetar med Mälaren hästklinik och har en plan för varje häst.
  • Tandläkare. Tillsammans med Mälaren Hästklinik gör vi löpande uppföljning, det är viktigt eftersom tänderna påverkar mycket av den allmänna hälsan hos hästen.
  • Hovslagare. Tillsammans med vår hovslagare anpassas skoningen för varje individ. I genomsnitt skos våra hästar var 6-7:e vecka.
  • Massage. Vår instruktör Maria Asterdahl är även hästmassör. Vi har ett rullande schema varje tisdag där våra hästar får massage.
  • Utrustning. Vi provar och anpassar sadel och träns specifikt för varje individ. Hästens hull ändras under året, och efter sommarbetet kan sadeln behöver passas om. På vintern är hullet på ett annat sätt och sadeln behöver provas om igen. 

Fysisk miljö


Våra hästars välmående påverkas av både inomhus- och utomhusklimatet. Att hästar mår bra av kontakt med varandra visar forskningen. Vår strävan är att så mycket som möjligt uppfylla hästarnas behov av fysisk kontakt med varandra. I dagsläget sker det främst genom hagtid tillsammans.


På sommaren har våra hästar fem veckors semester. Då går de på flera hektars bete utanför Gnesta.  

Beteende


Att kunna läsa av våra hästars beteende är A & O för att kunna förstå hur hästarna mår och vi gör en daglig genomsyn.


Att lära sig förstå hästarnas beteende är grundläggande för all annan hästkunskap och därför är teorilektionerna för barnen så viktiga. 

Mental hälsa


Mental hälsa påverkas av de tidigare nämnda domänerna.


Vårt dagliga arbete på ridskolan grundar sig i att hästarna hela tiden har en lugn och trygg miljö, att dagliga rutiner följs och att alla gör på samma sätt. Därför är det också viktigt att du som besöker ridskolan agerar lugnt i stallet. För att hästarna ska trivas krävs eftertanke och omsorg.