Regler och villkor 

vid lektionsridning

För att rida på ridskolan är medlemskap i Gömmargårdens Ridsportförning är obligatoriskt.


 • Avbokning av terminsplats på ridskolan ska ske senast 31/5 inför höstterminen respektive 31/10 inför vårterminen. Avbokningen är då utan kostnad för kommande termin.
 • Sker avbokning under påbörjad termin (pågående betalningsperiod) måste man betala för hela terminen. Abonnemanget kan eventuellt överlåtas till en annan ryttare på ridskolan med likvärdig ridkunskap, längd och vikt. 
 • Höstterminen börjar vecka 32 och slutar 30 december.
 • Vårterminen börjar 2 januari och slutar torsdagen vecka 25.
 • Terminsavgiften är lektionspriset x antal lektioner.
 • Terminsavgiften skall betalas senast den 31/8 resp 31/1. Faktura erhålles vid terminsstarten.
 • Terminsavgiften går att dela upp på två-tre fakturor under terminens första tre månader. En viss administrationsavgift per faktura tillkommer.
 • Påminnelseavgift 100 kr debiteras den som inte betalar i tid.
 • Under både höstterminen och vårterminen ersätts en av ridlektionerna till en teorilektion för alla storhästgrupper. 
 • Medlemsavgiften i Gömmargårdens ridsportförening faktureras separat från ridklubben för varje kalenderår.
 • Ryttaren skall infinna sig 30 min före sin lektionstid för att borsta, sadla och tränsa sin häst.
 • Vid förhinder el. sjukdom kan eleven meddela ersättare eller bara förhinder senast kl 13:00 samma lektionsdag via elevportalen i Hippocrates. Vi uppskattar mycket om förhinder på kort varsel avbokas istället för att bara utebli.
 • Eventuell ersättare ska ha likvärdig ridvana/kunskap och därmed kunna rida samma hästar/ponnyer som ordinarie ryttare.
 • Ersättaren ska kunna rida samma storlek på häst/ponny som den man ersätter.
 • Du ansvarar själv för att din ersättare uppfyller kriterierna för ersättare, är du osäker stäm av detta med din ridlärare i god tid innan lektionen.
 • Ersättare måste ha en ordinarie plats på ridskolan.
 • Ersättare kan nekas ridning om kriterierna inte uppfylls och av instruktören uppfattas som ej lämplig i aktuell grupp.
 • En ersättare kan inte sätta in en ersättare på sin plats, dvs en lektion kan inte överlåtas i andra hand.
 • Ryttare på ridskolan får max väga 90 kg.

Information och kommunikation

Information förmedlas via hemsida, Facebook, Hippocrates, Instagram, SMS samt anslagstavlan i stallet. Även medlemsbrev skickas ut via Hippocrates/mail ett par gånger per termin. Det är viktigt att du har mailadress och telefonnummer uppdaterade i Hippocrates. Även dina fakturor kommer via mail samt hittas på din elevsida på Hippocrates.

Medlemskap

Bli medlem?

Då vill vi att du hör av dig till info@gommargarden.se och uppger namn, personnummer, adress och telefon.


Medlem

Som medlem i Gömmargårdens ridsällskap har du, förutom lektionsridningen, möjlighet att delta på olika tävlingar och kurser som ordnas under året.


Du får också helt gratistidningen Häst & Ryttare från Ridsportförbundet i brevlådan.

Skulle olyckan vara framme har du en olycksfallsförsäkring via medlemsavgiften som gäller vid aktivitet på anläggningen.


Följ oss i våra digitala kanalerpå Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad om allt nytt och glöm förstås inte att titta in på hemsidan ibland!


Information och kommunikation

Information förmedlas via hemsida, Facebook, Hippocrates, Instagram, SMS samt anslagstavlan i stallet. Även medlemsbrev skickas ut via Hippocrates/mail ett par gånger per termin. Det är viktigt att du har mailadress och telefonnummer uppdaterade i Hippocrates. Även dina fakturor kommer via mail samt hittas på din elevsida på Hippocrates.