Styrelsen

Valberedningen föreslår styrelseledamöter och dessa väljs på klubbens årsmöte. Styrelsen möts cirka en gång per månad och arbetar däremellan med många initiativ och projekt. Styrelsearbetet är ideellt.

Valberedning och styrelsearbete


Valberedningen i GGR ansvarar för att inför varje årsmöte rekrytera nya krafter till styrelsen.


Vill du vara med och leda och utveckla Gömmargårdens Ridsällskap? Det är ett roligt och engagerande uppdrag. Parallellt med att utveckla verksamheten är det fokus på värdegrundsarbete, strategi och gemenskapen i föreningen.


Utöver styrelsearbete finns möjligheter att engagera sig i någon av de projektgrupper och kommittéer som är underställda styrelsen och som jobbar med såväl löpande arbete som utveckling.


Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill vara med och utveckla Gömmargårdens  Ridsällskap genom att sitta med i styrelsen.


Välkommen att kontakta valberedningen för mer information och intresseanmälan.

Susanne Kriems, sammankallande

valberedningenggrs@gmail.com


Ledamöter:

Mia Ersson, ledamot
Malin Lennartsson, ledamot